SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Băng cao su ép cá có chức năng tách thịt cá và xương, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm. Sản phẩm không thể thiếu dùng trong nhà máy chế biến thủy sản.

Băng tải cao su tách xương cá Sản phẩm cao su ép cá surimi
 Băng tải cao su tách xương cá Sản phẩm cao su ép cá surimi 

 

cao su viet | ttld