SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Phòng thử nghiệm v.lab cao su hợp chuẩn của Công ty Cao Su Việt ra đời từ năm 2010 với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

 Phòng vLAB của Cao Su Việt đạt 21 chỉ tiêu hợp chuẩn


Phòng thử nghiệm v.lab của Cao Su Việt đã được công nhận hợp chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trên nền tảng thừa hưởng kết quả của ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 mà Công ty Cao Su Việt đã được công nhận từ năm 2008 và 2009.



Ngay từ khi đi vào hoạt động, phòng v.lab của Công ty Cao Su Việt đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận 12 chỉ tiêu và trong 3 năm sau đó, phòng đã được công nhận thêm 9 chỉ tiêu nữa. 



Với 21 chỉ tiêu hợp chuẩn quốc tế, v.lab đã giúp Công ty Cao Su Việt tiếp tục nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm cao su kỹ thuật có chất lượng.