SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cước là chi tiết được sử dụng phổ biến để làm sạch các bề mặt sản phẩm trong quá trình chế biến và sản xuất. Tùy vào vị trí làm việc mà trục được sản xuất với chiều dài, màu sắc và độ cứng sợi cước khác nhau.

Thay cước rulo chổi rửa bản kẽm Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm
 Thay cước rulo chổi rửa bản kẽm Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm 

cao su viet | ttld

 Share |