SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cước là chi tiết được sử dụng phổ biến để làm sạch các bề mặt sản phẩm trong quá trình chế biến và sản xuất. Tùy vào vị trí làm việc mà trục được sản xuất với loại, mật độ, chiều dài và độ cứng sợi cước khác nhau.

Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm Chổi cước rửa bản kẽm in offset
 Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm Chổi cước rửa bản kẽm in offset 

cao su viet | ttld

 Share |