SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Tráng phủ varnish là công đoạn sau in, hiện nay thường dùng tráng UV và waterbased.

Gia công bánh PU tráng varnish Tráng phủ varnish lên lon thực phẩm
 Gia công bánh PU tráng varnish Tráng phủ varnish lên lon thực phẩm 

cao su viet | ttld

 Share |