SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Tráng phủ bề mặt là một trong những công đoạn trong nhiều ngành công nghiệp như bao bì giấy, bao bì thiếc, nhựa, gỗ...Trục tráng phủ cần bề mặt đẹp và khả năng chịu dung môi tốt để chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

 Trục PU tráng phủ trong ngành bao bì Trục PU tráng phủ chịu dung môi
Share |

 Tráng phủ bề mặt là một trong những công đoạn trong nhiều ngành công nghiệp như bao bì giấy, bao bì thiếc, nhựa, gỗ...Trục tráng phủ cần bề mặt đẹp và khả năng chịu dung môi tốt để chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

 Trục PU tráng phủ trong ngành bao bì Trục PU tráng phủ chịu dung môi
Share |