SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Chúng tôi cung cấp các loại đai cấp thực phẩm dùng cho máy tách xương cá. Bộ phận làm việc là một đai cao su hợp tác với lỗ trống. Máy thích hợp cho nhiều loại cá.

Băng truyền cao su máy tách xương Dây đai cao su máy ép thịt cá
 Băng truyền cao su máy tách xương Dây đai cao su máy ép thịt cá 

cao su viet | ttld
Share |