SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm là một trong những phụ tùng quan trọng nhất trong hệ thống đường ống. Chúng dùng làm kín trong hệ thống van điều tiết ngành thực phẩm.

Van bướm tay quay lá van bọc cao su Van bướm cao su silicone thực phẩm
 Van bướm tay quay lá van bọc cao su Van bướm cao su silicone thực phẩm 

cao su viet | ttld
Share |