SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn máy bào bốn mặt được sử dụng trong máy bào, máy cắt gỗ được sản xuất bằng cả vật liệu cao su và polyurethane. Polyurethane được phủ trên lõi nhôm hoặc sắt để có tính mài mòn cao.

Con lăn máy bào bốn mặt Con lăn đưa phôi
 Con lăn máy bào bốn mặt Con lăn đưa phôi

cao su viet | ttld

 Share |