SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su thực phẩm có nhiều biên dạng khác nhau tương ứng với chức năng của sản phẩm. Điển hình là vòng đệm cao su, viên bi sàn rung, giảm chấn, oring…

 Viên bi cao su sàng rung
Đệm cao su thực phẩm
 Viên bi cao su sàng rung  Đệm cao su thực phẩm

 

cao su viet | ttld

 Share |