SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ống silicone xử lý corona là vật liệu cách điện cao và được sản xuất với dung sai chiều dày chính xác.


 Ống silicone cách điện cụm xử lý corona Thay ống silicone corona
Share |