SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Dây đai tách xương tại Việt Nam được làm từ cao su thực phẩm đạt chỉ tiêu FDA và JIS, có độ mài mòn tốt.

Băng cao su tách xương cá Băng tải cao su ép cá
 Băng cao su tách xương cá Băng tải cao su ép cá

cao su viet | ttld

 Share |