SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các nhà máy sữa hầu hết đều sử dụng khớp nối mềm silicone để vận chuyển nguyên liệu đến công đoạn sản xuất tiếp theo. Khớp nối mềm có nhiều hình dạng khác nhau như: hình vuông, hình trụ…

 Khớp nối mềm silicone bồn sấy  Khớp nối vuông silicone
Khớp nối mềm silicone bồn sấy Khớp nối vuông silicone

 

cao su viet | ttld

 Share |