SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in flexo là một thành phần quan trọng trong công nghệ in flexo để đảm bảo chất lượng in cao. Vật liệu Polyurethane được ưu tiên lựa chọn do những tính năng vượt trội như PU không chảy nhão dùng cho trục in flexo.

Trục in flexo PU trên ly nhựa Trục in flexo tem nhãn
 Trục in flexo PU trên ly nhựa Trục in flexo tem nhãn 

cao su viet | ttld

 Share |