SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt có các sản phẩm cao su thực phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của FDA và JIS, trong đó có khớp nối mềm silicone. Chức năng chính của ống khớp nối là đầu nối giữa hai đường ống dẫn bằng thép không gỉ trong quá trình xử lý và di chuyển sữa bột, cà phê, muối…

Khớp nối mềm ống xả liệu ở Việt Nam Khớp nối vuông silicone
 Khớp nối mềm ống xả liệu ở Việt Nam Khớp nối vuông silicone 

cao su viet | ttld

 Share |