SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong ngành chế biến chả cá surimi, có sử dụng loại máy tách thịt cá ra khỏi xương. Và chi tiết đai cao su tách xương cá là một phần quan trong của máy này. 

Dây đai máy tách xương Việt Nam Da cao su tách cá
 Dây đai máy tách xương Việt Nam Da cao su tách cá 

cao su viet | ttld

 Share |