SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp đai cao su tách xương cá phù hợp tiêu chuẩn thực phẩm của Nhật, Mỹ, kháng mài mòn tốt.

Da cao su tách xương Phụ tùng cao su ép cá
 Da cao su tách xương Phụ tùng cao su ép cá 

cao su viet | ttld

 Share |