SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục banana hay còn gọi là trục cong, có tác dụng làm căn chỉnh màng/ vải (sản phẩm) trước khi vào công đoạn in hay ép. Độ cong của trục được điều chỉnh thông qua bộ điều chỉnh trục vít - bánh vít ở đầu trục.

Trục căng giấy cao su Trục cong căng màng nhựa
 Trục căng giấy cao su  Trục cong căng màng nhựa

cao su viet | ttld

 Share |