SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh in bằng cao su sử dụng trong các dây chuyền in tem, in nhãn dán lên sản phẩm.

Bánh cao su tráng phủ UV Con lăn cao su tráng phủ varnish
 Bánh cao su tráng phủ UV  Con lăn cao su tráng phủ varnish

cao su viet | ttld

 Share |