SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ngày nay, PU được sử dụng rất nhiều trong việc sản xuất các sản phẩm phụ tùng máy móc. Trong đó có trục in PU trong hệ thống máy in công nghiệp. Trục in pu flexo thường dùng trong in nhãn, gồm các trục cấp mực, truyền và chà bản.

Bộ lô PU cấp mực máy in flexo Bọc PU trục in flexo
 Bộ lô PU cấp mực máy in flexo Bọc PU trục in flexo 

cao su viet | ttld

 Share |