SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các sản phẩm đệm cao su, viên bi sàn runh hay oring tuy có kích thước nhỏ nhưng lại chiếm vị trí rất quan trọng trong hệ thống máy móc của ngành thực phẩm. Thiếu chúng hệ thống không thể vận hành được.

Viên bi sàn rung EPDM thực phẩm  Đệm chiết rót thực phẩm
 Viên bi sàn rung EPDM thực phẩm  Đệm chiết rót thực phẩm

cao su viet | ttld

 Share |