SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt là nhà sản xuất đa dạng các loại giác hút, trong đó phễu hút được sử dụng trong ngành thực phẩm được sử dụng trong nhiều khách hàng tại Việt Nam. Phễu được sản xuất từ cao su silicone. Phễu hút này đạt tiêu chuẩn FDA, phù hợp với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm.

 Phễu hút silicone  Núm hút cao su thực phẩm
 Phễu hút silicone  Núm hút cao su thực phẩm

cao su viet | ttld

 Share |