SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bi cao su làm sạch đường ống thường được sử dụng trong ngành sữa. Viên bi này có thể được làm từ vật liệu silicone, EPDM…và sản phẩm có thể tiếp xúc được với thực phẩm.

Bi cao su thực phẩm EPDM Viên bi làm sạch đường ống
 Bi cao su thực phẩm EPDM Viên bi làm sạch đường ống 

 

cao su viet | ttld

Share |