SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Nhà máy cao su chấp nhận đơn hàng một cái.

Cao su chịu nhiệt độ cao, w17531 Cao su chịu nhiệt độ cao, w17532
Cao su chịu nhiệt độ cao, w17531 Cao su chịu nhiệt độ cao, w17532


 Cao su chịu nhiệt độ cao, w17533  Cao su chịu nhiệt độ cao, w17534
Cao su chịu nhiệt độ cao, w17533 Cao su chịu nhiệt độ cao, w17534 

v.rubberShare |  Con lăn cao su phủ vecni  (24/03/2020)
  Bánh xe PU đưa phôi  (17/03/2020)
  網目ローラー式採肉機  (10/03/2020)
  Deboning machine belt  (06/03/2020)