RUBBER & POLYURETHANE PRODUCTS
PRODUCTS

[EN] Cao su ngành in

Cao Su Việt sản xuất mới, bọc cao su lại các trục, lô và cung cấp
theo đơn đặt hàng các phụ tùng cao su, polyurethane khác trong ngành in ấn bao bì.



+ Các trục lô in cho yêu cầu công nghệ cao như in UV, in nhũ, lưỡng tính…


+ Các trục lô in trong các dòng máy Komori, Heidelberg, Daiya, Oliver, Ryobi,
   Bestech, Fuji… Heatset Goss M-600A, KBA Rapida 105…


+ Các trục lô in của hệ thống cấp mực:

·       Trục lô chà bản

·       Trục lô lấy mực

·       Trục lô truyền mực / trung gian

·       Trục lô sàn / Fibre

·       Trục lô trung gian

·       Trục lô chấm mực …

              + Các trục lô in của hệ thống làm ẩm

                            Trục lô lấy nước/trục lô máng nước/trục lô chà bản…