SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Màng bơm cao su thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất nước giải khát và các nhà máy sản xuất tương tự. Chức năng của chúng là tạo áp lực cho chất lỏng di chuyển bên trong các đường ống của hệ thống.


 Màng bơm có phôi inox Màng bơm silicone đáp ứng thực phẩm

cao su viet | ttldShare |