SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Máy tách xương cá có chi tiết cao su: Da cao su tách xương - Sản phẩm đã đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu năm 2015, kết quả của cuộc bình chọn tại hội chợ “Tôn vinh hàng Việt”, với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP.HCM.
Vui lòng xem thông tin tại đường dẫn từ Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

Da cao su tách xương cá đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu 2015