SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn tráng phủ varnish thường được các công ty sản xuất lon thiếc như lon bia, nước ngọt sử dụng. Sau khi được con lăn này phủ đều varnish, sản phẩm qua đèn để sấy khô. Công dụng phủ varnish để bền bề mặt in và sản phẩm bóng đẹp hơn.

 Con lăn cao su in lon thiếc Con lăn phủ varnish
 Con lăn cao su in lon thiếc  Con lăn phủ varnish

 

cao su viet | ttld

Share |